Tidigare aktiviteter

VETcert-certifiering konsulterande nivå

22 juni, 2021

VETcert-certifieringarna innehåller teoretisk och praktisk prövning av tidigare insamlad kunskap.

VETcert-certifiering praktiserande nivå

22 juni, 2021

VETcert-certifieringarna innehåller teoretisk och praktisk prövning av tidigare insamlad kunskap.

Årsmöte på Zoom

18 april, 2021

Delar av dagen berättigar till CEU för ETW och ISA. Årsmöte samt fika (obs eget fika). Uppföljning av veteraniseringsåtgärder – Vikki Bengtsson. Veteranisering, praktik och erfarenheter – Peter Hjelmqvist. Användning av beskärningsstandarden – Miriam Löwenstein

Räddning vid trädklättring

11 mars, 202112 mars, 2021

Kursen ger grundläggande kunskap i olika räddningsscenarion från trädkrona och stam med hjälp av rep och sele, med ett minimum av utrustning.

En inkluderande arboristbransch

12 februari, 2021

Du som driver ett arboristföretag eller har en arbetsledande roll i ett arboristföretag erbjuds en kostnadsfri utbildning i jämlikhet och inkludering.
Med denna utbildning visar du att företaget arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Obs, 3 obligatoriska tillfällen.

Arb Camp 2020

18 september, 202019 september, 2020

Bla bla bla
Anmäl dig nu

Arb Camp 2019

20 september, 201921 september, 2019

Mer information på vårt Facebook event.

WAC – Women’s Arbcamp 2018

17 augusti, 201819 augusti, 2018

Women’s Arbcamp will take place in Sweden 17-19 August. It’s free to participate. Send a mail to miriam@sverigesarboristforbund.se to register.

Arb Camp 2017

15 september, 2017

The event is open for everyone, members and non members. All you need is an interest for trees and the work with trees. There will be the possibility to sign up as a member on site.

Årsmöte 2016

19 mars, 2016

I år kommer årsmötet kommer att hållas den 19 mars på Kungliga myntet, Stockholm. 10:00 Fika 10:30 Årsmötet börjar. Se program nedan. 13:00 Gemensam lunch (alla betalar var för sig) 14:00 Filmfestival – kostar 50 kr/pers. Betalas kontant på plats. Förbundets stadgar finner ni genom att klicka härMedlemsmotioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari. Skicka dem till douglas@sverigesarboristforbund.se   Anmäl även ert deltagande till Douglas senast den 29 februari så vet vi hur många som kommer. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: Val av ordförande och sekreterare för mötet. Fastställande av röstlängd för mötet. Val av protokolljusterare och…

Relaterade sidor