TV-Eken
TV-Eken

Foto: Karin Holmgren, oktober 2011

TV-Eken

Hur kan ett enda träd vara så viktigt?

De flesta städer har någon eller några byggnader, broar, skulpturer, platsbildningar och träd som har stor symbolisk, historisk och kulturell betydelse. Gamla träd har dessutom unika biologiska värden och bidrar till att vi människor lär oss mer av komplexa biologiska samband. Särskilt är detta viktigt i stadsmiljöer, där människor lever långt ifrån naturliga samband och miljöer.

TV-eken var ett träd som var känt långt utanför stadens gränser, och fällningsbeslutet berörde många utanför landets gränser; forskare, arborister, organisationer.

Ska unika byggnader rivas eller träd fällas ska det vara på mycket goda grunder.
TV-eken var lika unik som Storkyrkan i Stockholm. Hade kyrkan dömts ut pga brister i byggnaden hade människor blivit förvånade om det gjorts med tunn och bristfällig undersökning.

Om Storkyrkan dömts ut som rivningsfärdig och

  • Orsaken sades vara pga mögelsvamp i fundamentet, men ingen av de ansvariga ens kikat på fundamentet innan rivningsbeslut...
  • En enkelradig dokumentation om undersökningar av kyrkan från 2002-2011 visat sig ha sakfel och falsarier...
  • Kyrkan hade rivits och beslutsfattarna vägrat att ta del av de enda mätningar som gjorts av fundamentet, som visade att kyrkan inte alls var fallfärdig.
  • De ansvariga vägrat att ta del av eller träffa de som mätt kyrkans fundament både innan och efter rivningen. Istället hade de undersökt källaren själva med kofot och hammare.
  • Stadens tunna dokumentation innan fällningsbelut ändrats i efterhand.
  • De ansvariga satsat på att med fyra beställda dyra undersökningar bevisa att rivningen var riktig, två gjorda på rivningsresterna.
  • De beställda undersökningarna visade sig ha undvikit att mäta styrkan i fundamentet, vara motstridiga och ha ytterligare sakfel...

    ...då hade vi nog varit överens om att rivningsbeslutet inte fattades på goda grunder.

Så var fallet med TV-eken. Så får inte bli fallet med andra träd som är unika.

Därför är det viktigt för oss i SAF att fortsätta diskussionen om unika träds värden och hur de ska bedömas. TV-eken är ett exempel. Men det finns fler, som gör att Stockholm och andra städer förlorar sina unika, gamla träd helt i onödan.

Rapporter och dokumentation

Pressmeddelanden

Media om TV-Eken