SAF

Vår verksamhet

SAFs medlemmar har många olika jobb. Medlemmarna är arborister, skogsarbetare, fruktträdspecialister och pomologer, dendrologer, mykologer, ekologer, studenter, pedagoger, trädodlare, trädgårdsentrepenörer, forskare och många till. Vi har också medlemmar från helt andra branscher som stöder SAFs arbete.

SAF har nu ett lag med drygt 30 aktiva utövare som tillsammans i förbundet utvecklar olika former för utbildning och kvalitetssäkring i branschen, och som har ansvar för olika delar av förbundets verksamhet.

Vi bygger utbildningsprogram, arrangerar konferenser, organiserar ”arb camps” (arboristläger) och familjeevent, anordnar tävlingar. Vi publicerar och sprider forskning som behövs för arbete med träd, håller utbildningsdagar och skapar riktlinjer för trädvårdsarbetet. Vi uppmärksammar också situationer där vår egen bransch behöver utvecklas, väcker frågor om träd och deltar i den offentliga diskussionen om särskilda träd.

Tillsammans har vi ett brett och starkt nätverk av professionella kontakter i och utanför Sverige som medverkar till vårt arbete att sprida kunskap, hålla hög kvalitet på utbildning och att analysera komplexa frågor kring träd. Det ger vårt förbund en kunskapsbas som gör det ideella arbetet lärorikt.