SAF

Kommande aktiviteter

Aktiviteter hos SAF

Sveriges arboristförbund arbetar för att öka förståelsen för träd och trädvård och för arboristers olika yrken och roller. Vårt arbete syftar till att stärka arboristkåren och att öka kunskaperna om träd, kvalitet och säkerhet i branschen.

Tillsammans utvecklar vi olika former för kunskapsinhämtning via konferenser, arb camps, tävlingar, utbildningsdagar inne och i fält. Vi publicerar och sprider forskning och skriver riktlinjer för trädvårdsarbetet.