SAF

SAFs historia

Idén att bilda ett förbund för arborister har funnits länge, men slag i saken gjordes den 13 november 2011 av en grupp professionella arborister som ville förbättra kvaliteten på besluten om träd och trädvård i landet. Under vintern och våren 2012 startade vi verksamhet i hela landet, bildade första interrimistiska styrelsen med 15 personer och höll det första årsmötet 28 mars.

I branschen finns ett starkt behov att samarbeta för kunskapsutbyte, kvalitetssäkring och utbildning. Vårt uppdrag är klart: Tillsammans ska vi lyfta fram och utveckla vår profession och bygga upp en gedigen trädvårdskunskap i Sverige.

På några veckor samlade vi stora delar av de mest kunskapsorienterade arboristerna i landet. Ur våra första tre månader:

 • 20 personer träffades under tre dygn i slutet av januari för att bilda SAF. Till första interrimsstyrelsen valdes 15 personer.
 • intensivt textarbete för att skapa riktlinjer, kvalitetsbeskrivningar och standards för svensk trädvård
 • tre regionala arboristträffar hölls i landet för att diskutera innehållet i texterna
 • fem internetbaserade fora skapades med flera hundra deltagare bidrar med kunskapsutbyte och diskussion varje dag
 • startade internationella utbyten med expertis från hela världen och samarbeten med flera internationella organisationer
 • arrangerade en internationell konferens om gamla träd i stadsmiljö
 • höll en avancerad riggningstävling i maj
 • satte igång samverkan med andra trädintresserade organisationer i Sverige som WWF, Säker Skog, Naturvårdsverket, Ancient Tree Forum, Kungliga Djurgårdsförvalningen, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och många lokala miljöföreningar.
 • höll utbildning och licensiering av 40 arborister under tre dagar i Visual Tree Assessment (visuell trädbedömning) och QTRA, Quantitative Tree Risk Assessment (kvantitativ riskbedömning)
Utöver det började vi publicera och sprida forskningsrapporter som tidigare inte spritts, och nu finns en plan för nätutgivning som sträcker sig ända in till vintern.

Vår första aktivitet var att undersöka Stockholms äldsta gatuträd, TV-eken, med modern utrustning stödd av belastningsprogram och där våra undersökningar blev granskade av några av de mest erfarna trädexperterna i världen. Fyra dagar senare fälldes eken och vi beslöt att anordna den internationella konferens som hölls 10-11 maj i år som rönte uppmärksamhet långt utanför landets gränser.

Under sommaren fortsätter vi att utforma texter för standards och riktlinjer för vad som ska gälla för svensk trädvård och professionellt arbete med träd. Vi förbereder också för vår stora ”Arb Camp” som kommer hållas i Hjo den 1-2 september i år, med ett digert program som blir relevant för alla som arbetar i trädbranschen.

Vi har ett webbasetrat diskussionsforum, flera på Facebook där utbyten sker dagligen och denna hemsida; sverigesarboristforbund.com, and på Facebook sidorna som heter Trädinformation, Svenskt trädforum, Sveriges Arboristförbund SAF

English version

Three months since the Swedish Arborist Federation SAF was founded. This is accomplished:

 • 20 people during three days and nights in the end of January to found SAF. The first interim board 15 people.
 • Extensive writing and discussion on texts for guidelines, quality descriptions and standards.
 • Three regional meetings in three cities to discuss the content of a qualified tree work and the activities of SAF
 • Five internet based foras with several hundred participants created; sverigesarboristforbund.com, sverigesarboristforbund.se, and on Facebook the pages called Trädinformation, Svenskt trädforum, Sveriges Arboristförbund SAF
 • SAF started world wide communications on tree matters and future collaborations
 • An annual meeting in April constituted the organization formally
 • A well frequented advanced rigging competition held in Hjo in May
 • SAF initiated and held an international conference on Ancient Trees in Urban Environments in May with a large number of international speakers and as a joint venture with four big institutions. 120 participants from all over the country.
 • SAF arranged three days’ educational course for 40 arborists, giving them licences in VTA (Visual Tree Assesment) and QTRA (Quantified tree risk assessment)
 • Some printed SAF material is made that soon will be sent to all members
 • Other resource material available soon is the USB with all speeches and reference materials made for the conference

We are now

 • Working to broadcast and distribute the best from the international conference
 • Planning for educational trips for SAF members
 • Planning for educational workshops for the fall 2012 and spring 2013
 • Working to constitute our organization well, creating internal resources for members
 • Looking for ways to give members the most out of their membership
 • Formulating policies of the organization that will be distributed as they are developed

We will soon have a board and member meeting, beginning of June. Let us know if you want to join!

We are a good, active team, having lots of fun and excellent exchange of experiences. We have come together to make change and improvements in arborist work. Want to join?