SAF

Försvåra olovlig trädförstörelse

Träddödande medel som glyfosat ska ut ur detaljhandeln. Trädgårdshandeln måste dra in de medel som alltför lätt kan användas för olovlig förgiftning av träd. För att höja tröskeln för att olovligt döda eller skada träd vill vi också bidra till att polisen utvecklar metoder för tekniska undersökningar efter trädförstörelse. Som arborister har vi dessutom många exempel på hur problem med träd kan lösas utan att de måste fällas.