SAF

SAFs styrelse

Ordförande Miriam Löwenstein, Åkersberga
Kassör Daniel Daggfeldt, Stockholm

Björn Karlsson,
Peter Hjemlqvist,
Samuel Casco,
Peter Gustafsson,
Johan Tallkvist,
Leon Martini,

Alla i styrelsen nås via mejl med förnamn@sverigesarboristforbund.se

Revisorer Björn Karlsson, Johan Tallkvist
Valberedning Martin Rosander