SAF

SAFs styrelse

Ordförande Douglas Wells, Åkersberga
Kassör Daniel Daggfeldt, Stockholm

MaryAnn Fargo,
Peter Hjemlqvist,
Samuel Casco,
Henrik Leijonhufvud,
Johan Tallkvist,
Tomi Biloglav,

Alla i styrelsen nås via mejl med förnamn@sverigesarboristforbund.se

Revisorer Björn Karlsson, Johan Tallkvist
Valberedning Martin Rosander