SAF

SAFs styrelse

Ordförande Dag Svensson
Sekreterare Peter Hjemlqvist
Kassör Daniel Daggfeldt

Miriam Löwenstein
Alias Harnett
Christel Mellberg
Annelie Sjödin
Mikael Witte
Jon Hartill

Alla i styrelsen nås via mejl med förnamn@sverigesarboristforbund.se

Revisorer Björn Karlsson och Mats Nittve
Valberedning Martin Rosander