Certifieringar

Sveriges Arboristförbund (SAF) är svenskt certifieringscenter för European Arboricultural Council (EAC).

I dagsläget erbjuder vi följande certifieringar på svenska och engelska:

 

European Tree Worker (ETW)

ETW-certifieringen är ett teoretiskt och praktiskt test av tidigare insamlad kunskap.

På SAFs och EACs hemsidor hittar du mer information om vad du ska kunna och hur du kan förbereda dig. Där kan du även hitta information om lämplig litteratur för instudering.

Läs EACs information om certifieringen HÄR.

Du hittar nästa certifieringstillfälle under kommande aktiviteter.

 

VETcert

Veteran Tree Specialist consulting and practicing level (VETcert).

Europeisk certifiering för skötsel av särskilt skyddsvärda träd som SAF har varit med att utveckla.

Läs mer om VETcert HÄR.

Du hittar nästa certifieringstillfälle under kommande aktiviteter.

 

Kommande certifieringar:

European Tree Technician (ETT)

SAF har varit del i ett EU-finansierat Erasmus+ projekt, Erasmus+ project Nr. 2020-1-LV01-KA202-077586 "Promotion and Alignment of European Tree Technicians (ETT) qualification in Europe", sedan 2020 och nu är vi äntligen i mål. Arbetsgruppen har haft representation från alla delar av arboristbranschen och bestått av 8 organisationer från 8 olika länder. Nu ser vi fram emot att dela med oss av resultatet, publikationer kommer finnas tillgängliga för nedladdning på EACs hemsida:

  • ETT Study Guide - ett studiehjälpmedel för blivande ETT-kandidater
  • ETT Manual - en handbok för utbildning och certifiering

Dessutom utvecklades under projektets gång en uppdaterad läroplan för ETT-certifieringen som har godkänts inom EAC och fastställs på årsmötet i januari 2024 och en uppdaterad modell för certifiering för att främja en likvärdig nivå på certifieringen i alla länder.
Mer om projektet, https://www.eac-arboriculture.com/ett.aspx

I Sverige planerar SAF att hålla vår första ETT-certifiering under hösten 2024.

Läs mer om ETT-certifieringen på EACs hemsida HÄR.

Relaterade sidor