Certifieringar

Sveriges Arboristförbund (SAF) är svenskt certifieringscenter för European Arboricultural Council (EAC).

I dagsläget erbjuder vi följande certifieringar på svenska och engelska:

 

European Tree Worker (ETW)

ETW-certifieringen är ett teoretiskt och praktiskt test av tidigare insamlad kunskap.

På SAFs och EACs hemsidor hittar du mer information om vad du ska kunna och hur du kan förbereda dig. Där kan du även hitta information om lämplig litteratur för instudering.

Läs EACs information om certifieringen HÄR.

Du hittar nästa certifieringstillfälle under kommande aktiviteter.

 

VETcert

Veteran Tree Specialist consulting and practicing level (VETcert).

Europeisk certifiering för skötsel av särskilt skyddsvärda träd som SAF har varit med att utveckla.

Läs mer om VETcert HÄR.

Du hittar nästa certifieringstillfälle under kommande aktiviteter.

 

European Tree Technician (ETT)

En ETT är en person som arbetar förberedande, arbetsledande, utredande eller rådgivande inom trädvård. ETT är ofta kontakten mellan kunden och de utförande parterna i projekt med eller i närheten av träd. En ETT förstår vikten av samarbete mellan olika intressegrupper kring träd i det offentliga rummet. ETT har också de kunskaper och färdigheter som krävs för att organisera (träd)projekt och följa upp korrekt genomförande. För att kunna utföra dessa uppgifter på ett bra sätt måste ETT ha god förmåga i rapportskrivning och rådgivning. Hen måste kunna föra samtal med och hålla presentationer för olika intressenter i det offentliga rummet och kunna beskriva samt, om nödvändigt, försvara trädens roll och betydelse i offentliga och privata sammanhang.

ETT-certifieringen är ett teoretiskt och praktiskt test av kandidatens tidigare insamlade kunskap och kompetenser.

Provet består av tre delar: ett skriftligt teoriprov, en trädbesiktning med muntlig redovisning och en skriftlig trädförvaltningsuppgift med fokus på ekonomiska, juridiska och sociala aspekter.

Läs detaljerad information om certifieringen HÄR på EACs hemsida.

Kommande certifieringar:
Sveriges arboristförbund arrangerar 16-17 oktober Sveriges första examineringstillfälle för European Tree Technician. Är du intresserad av att certifiera dig enligt de av EAC uppsatta kriterierna och därmed få chans att verifiera din kompetens som arbetsledande och konsulterande arborist.

Anmälan

 

 

Relaterade sidor