Årsmöte på Google Meet

Årsmöte på Google Meet, 11 mars
från innehållet:
Fallskyddsutrustning och trädarbete
Mattias Moritz presenterar hur det gått med den kommande tekniska vägledningen gällande personlig fallskyddsutrustning för trädarbete. Han ger också en uppdatering kring arbetsmiljö i trädbranschen.