SAF arbetar med standardisering

"SIS/TK 577, Trädvård" har nu konstituerades formellt. Därtill har en hemsida har nu skapats på SIS:s webbplats som du kan hitta här. Arbetet har börjat med standardiseringen av termer inom yrkeskategorin (SS 990000, Trädvård - Termer och definitioner).

Ordlistan påbörjades av Trädföreningen och har varit utgångspunkten för standardarbetet. Nu har alla representanter i gruppen gått igenom dokumentet och arbetet är på god väg. Målet är att sätta svenska definitioner av trädvårdsspecifika branschtermer.

Representanter på mötet:

  • Arborist Areskoug AB, Hässelby
  • Göteborgs stad Park- & naturförvaltningen, Göteborg
  • Hvilan Utbildning AB, Åkarp
  • Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås
  • Malmö Stad Gatukontoret, MALMÖ
  • Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Stockholm
  • Stockholms stad Trafikkontoret, STOCKHOLM
  • Svenska Trädföreningen, Göteborg
  • Sveriges Arboristförbund SAF, Stockholm
  • Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp

Om du har frågor är du välkommen att kontakta mike@sverigesarboristforbund.se

Ny certifiering för arborister som arbetar med särskilt skyddsvärda träd, VETcert, snart tillgänglig!

Det europeiska Erasmus+ projektet för att utveckla ett ackrediterings- och certifieringssystem för skötsel och vård av särskilt skyddsvärda träd, VETcert, har pågått sedan 2016 och beräknas vara färdigt i slutet av 2019.

Sveriges Arboristförbund är en av 10 deltagande organisationer från 7 olika länder som arbetar med projektet. Övriga organisationer är Svenska Trädföreningen och PRO Natura från Sverige, Ancient Tree Forum och The Arboricultural Association från England, Inverde från Belgien, Conseil Départemental des Côtes d’Armor från Frankrike, Asociacion de Espanola de Arboricultura från Spanien, Safe Trees från Tjeckien samt European Arboricultural Council.

Löpande information om projektet presenteras på SAFs FB sida. Har ni frågor kring projektet är ni välkomna att höra av er till peter@sverigesarboristforbund.se eller daniel@sverigesarboristforbund.se

Mer information:

https://www.vetcert.eu/standards-certificates
http://www.ancienttreeforum.co.uk/news-blog/news/5167/

Våra ställningstaganden