Branschförbund med passion för träd!

Föreningens syfte är att som ett yrkesförbund främja och sprida kännedom om kunskapsbaserad trädvård. Därmed kan vi stärka arboristkompetensen inom och utom yrkeskåren.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att:

  • erbjuda och informera om utbildningar och certifieringar, kunskapskällor och nätverk
  • utveckla riktlinjer och standarder för svensk trädvård
  • skapa kvalitetsstämplar för yrkeskåren
  • driva träd- och trädvårdsfrågor
  • bedriva kunskapsspridning om trädvårdsfrågor till allmänheten

Arborister besitter kunskaper om trädvård som gör att träden får vara friska, leva längre och berika våra trädgårdar, gator, parker och torg. Tillsammans vill vi höja kunskapen om träd och därmed kvaliteten på skötseln av dem.

Träd är vår profession, och passion!

Aktuellt just nu

Populära sidor