SAF:s historia

Idén att bilda ett förbund för den växande yrkeskåren arborister hade funnits under en tid, men slag i saken gjordes den 13 november 2011 av en grupp engagerade arborister som ville förbättra kvalitén på besluten om träd och trädvård i landet och förena branschen. Under vintern och våren 2012 startade SAF sin verksamhet och bildade första interimistiska styrelsen med 15 personer och höll det första årsmötet 28 mars.

I trädvårdsbranschen fanns ett stort behov att samarbeta för kunskapsutbyte, kvalitetssäkring och utbildning. SAFs uppdrag var klart: Tillsammans ska vi lyfta och utveckla vår profession och bygga upp en gedigen trädvårdskunskap i Sverige!

En av förbundets första aktiviteter var att undersöka Stockholms äldsta gatuträd, TV-eken. Trädets goda vitalitet och strukturella kondition ledde till att SAF ifrågasättande fällningen. Men eken fälldes vilket ledde till att förbundet anordnade en internationell konferens på temat särskilt skyddsvärda träd som hölls 10-11 maj året därpå och som rönte uppmärksamhet långt utanför landets gränser. Arbetet med att höja kunskapen om gamla träd har fortsatt och blivit ett signum för SAF.

Genom årens lopp och i takt med att trädvårdsbranschen mognat i Sverige har förbundet ägnat sig mindre åt ställningstaganden i enskilda trädfrågor och istället fokuserat på att anordna utbildningar, träffar och certifieringar för arborister samt arbetat med branschstandardiseringar och utvecklandet av branschcertifieringar.

Relaterade sidor