Vår verksamhet

Sveriges Arboristförbund har nu, sedan starten 2011, medlemmar från hela den svenska trädvårdsbranschen. Medlemmarna är främst arborister men även från andra närliggande yrkeskårer som skogsarbetare, trädgårdsmästare, fruktträdsbeskärare, pomologer, dendrologer, mykologer, ekologer, studenter, pedagoger, trädodlare, trädgårdsentrepenörer, forskare och många till. Vi har även medlemmar från helt andra branscher som också är med och stöder SAFs arbete.

Sveriges arboristförbund är en ideell förening som drivs av en styrelse och olika arbetsgrupper som tillsammans utvecklar och genomför förbundets projekt, främst arboristcertifieringar, utbildningar och kvalitetssäkring i branschen.

Tillsammans har vi ett brett och starkt nätverk av professionella kontakter i och utanför Sverige som medverkar till vårt arbete att sprida kunskap, hålla hög kvalitet på utbildning och att analysera komplexa frågor kring träd. Det ger vårt förbund en kunskapsbas som gör det ideella arbetet lärorikt.

Som medlem i SAF har du möjlighet att påverka trädvårdsbranschen på olika sätt samt att ta del av information, evenemang, utbildningar och certifieringar. Tveka inte att kontakta styrelsen om du har idéer och vill engagera dig i förbundets styrelse eller arbetsgrupper.

Relaterade sidor