Laddar Evenemang

ETW, Stockholm, 13-14 april 2024

🇬🇧 Information in English below  🇬🇧
Anmälningsformulär till Sveriges arboristförbunds ETW certifiering i Stockholm 13-14 april 2024

Förkunskapskrav för ETW-kandidater
– Minst 1 års erfarenhet inom trädvård.
– Bevis på genomgången HLR-utbildning (Hjärt- och Lungräddning). Max 3 år gammalt.
– Bevis på utbildning i nedtagning av nödställd.
– Bevis på motorsågsutbildning (AB).

ETW-certifieringen är ett teoretiskt och praktiskt test av tidigare insamlad kunskap. På SAFs, SvTFs och EACs hemsidor hittar du mer information om vad du ska kunna och hur du kan förbereda dig. Där kan du även hitta information om lämplig litteratur för instudering.
Certifieringar på Sveriges arboristförbunds hemsida
Om ETW-certifiering på European Arboriscultural Councils hemsida
Om ETW-certifiering på trädföreningens hemsida.

🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧
Registration form for Swedish Arborist Federation ETW certification in Stockholm 13th-14th April 2024.Prerequisits for ETW candidates
– At least 1-year of experience in Arboriculture.
– Proof of current CPR 1st aid.
– Proof of training in aerial rescue.
– Proof of chainsaw training (equivalent of Swedish säkerskog AB).The ETW exam is both theoretical and practical. On the SAF and EAC webpages you can find more useful information regarding the ETW exam and how to prepare. You can also find more on relevant literature to help you prepare for the exam.
Certifications on the SAF website
About ETW-certification on European Arboricultural Council web