Tidigare aktiviteter

En inkluderande arboristbransch

12 februari, 2021

Du som driver ett arboristföretag eller har en arbetsledande roll i ett arboristföretag erbjuds en kostnadsfri utbildning i jämlikhet och inkludering.
Med denna utbildning visar du att företaget arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Obs, 3 obligatoriska tillfällen.

Arb Camp 2020

18 september, 202019 september, 2020

Bla bla bla
Anmäl dig nu

Arb Camp 2019

20 september, 201921 september, 2019

Mer information på vårt Facebook event.

WAC – Women’s Arbcamp 2018

17 augusti, 201819 augusti, 2018

Women’s Arbcamp will take place in Sweden 17-19 August. It’s free to participate. Send a mail to miriam@sverigesarboristforbund.se to register.

Arb Camp 2017

15 september, 2017

The event is open for everyone, members and non members. All you need is an interest for trees and the work with trees. There will be the possibility to sign up as a member on site.

Årsmöte 2016

19 mars, 2016

I år kommer årsmötet kommer att hållas den 19 mars på Kungliga myntet, Stockholm. 10:00 Fika 10:30 Årsmötet börjar. Se program nedan. 13:00 Gemensam lunch (alla betalar var för sig) 14:00 Filmfestival – kostar 50 kr/pers. Betalas kontant på plats. Förbundets stadgar finner ni genom att klicka härMedlemsmotioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari. Skicka dem till douglas@sverigesarboristforbund.se   Anmäl även ert deltagande till Douglas senast den 29 februari så vet vi hur många som kommer. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: Val av ordförande och sekreterare för mötet. Fastställande av röstlängd för mötet. Val av protokolljusterare och…

Arb Camp 2014

6 juni, 20147 juni, 2014

Arb camp first began in Sweden in 2005 at Gunnebo Slott. Then called the ”Burning hitch” climbers met to climb together and share ideas in September, at the end of the climbing competition season, lots of ideas to share.

Relaterade sidor